Sebzelerinizi dikerken 1 avuç (yaklaşık 50-60 gr.) kadar, Meyve ağaçlarınızı dikerken pide çukuruna yaklaşık 1.5 kg. direk kök ile temas ettirilerek uygulanır. Toprakla kapanıp ardından sulanır. Böylelikle mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalması sağlanır.

Yetişkin meyve ağaçlarınızda; gölge iz düşümü (taç iz düşümü) hizası 15-20 cm derinlikte çember şeklinde kazılır. Bu çukura kadar çap ölçüsü (Gölge çapı 2 metre ise 2 kg.) gübre konulur. Yana ayrılan toprak tekrar ütüne örtülür. Ardından sulama yapılır. Böylelikle mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalması sağlanır.

Dikili sebzelerinizde gövdeden 15-20 cm mesafe çember şeklinde açılır. Çukur içine tek kat gübre görünmeyecek şekilde tek kat gübre uygulaması yapılır.Ardından sulama yapılır. Böylelikle mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalması sağlanır.

Tohumda fide yetiştiriciliğinde; viyollere rutin olarak kullanılan karışımın üçte biri kadar Solucan Gübresi kullanılarak direk tohum dikimi yapılır. Hızlı kök gelişimi sağlar.

Balkon bahçeciliğinde ve diğer tüm süs bitkilerinde saksı toprak yüzeyi ince bir tabaka sıyrılarak alınır. Saksı toprak yüzeyi alanı kadar toprak görünmeyecek şekilde gübre konur. Ayrılan toprak yeniden gübre üzerine konarak sulanır.